deeper ราคา การกักเก็บปัสสา วะมักจะเกิดขึ้นกับหิน

กระเพาะปัสสาวะทริกเกอร์การติดเชื้อระบบปัสสาวะกำเริบซึ่งในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความล้มเหลวของไต อย่างไรก็ตาม, มันชัยที่จะสับ deeper สนต่อมลูกหมากอ่อน กับมะเร็งต่อมลูกหมาก. นี่คือปัญหาการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เช่นเดียวกับเพศชาย อาการในรูปแบบของการถ่ายปัสสาวะที่เสียหายของ ความรุนแรงที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในทั้งสองโรค. เฉพาะ ที่เหมาะสมสามารถตัดสินใจว่าสิ่งที่

สภาพมันเป็น. บ่อยในโปแลนด์มีสถานการณ์ที่ลูกค้ารายงานไปยังแพทย์หรือมีสัญญาณร้ายแรงและอาการของต่อม หรือปัญหา. ที่น่าทึ่งมากถือเป็นจริงของบุคคลที่มีโรคมะเร็งขั้นสูง, ที่หนึ่งของการร้องเรียนทั่วไปมากที่สุดรายงานต่อแพทย์มี ที่เกี่ยวข้องกับงอกกระดูก. คุณสามารถรักษาได้อย่างไร? การรักษาอย่างไม่เป็นอันตรายต่อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการใช้ชีวิตโดยการลดหรือลบสัญญาณที่ระบุข้างต้นการของต่อมลู deeper ราคา กหมาก อาจเสนอแนะโรคมะเร็งของต่อม และมี

ต่อม , หรือต่อม , เป็นโรคปกติของต้นแบบในปีผู้ใหญ่ของพวกเขา. อย่างน้อย๕๐เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายกว่า๕๐จัดการกับมัน. แม้ว่ารากสาเหตุของการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับการยอมรับโดยสิ้นเชิง, มันเป็นความเข้าใจว่าริ้วรอยเป็นสิ่ง deeper สำคัญพิจารณาริ้วรอยของร่างกาย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในร่างกายชายในเวลา. วิธีการที่สภาพที่เกิดขึ้นแต่ละคนสร้างไม่เพียงแต่เพศชายแต่ตัวแทนของฮอร์โมนเพศหญิงในทำนองเดียวกัน

มีอิทธิพลต่อหลังส่วนภายในของต่อมลูกหมาก, ในขณะที่ตัวแทนของฮอร์โมนเพศชายมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นในส่วนภายนอก. ในช่วงวัยหมดประจำเดือน, การผลิตของตัวแทนฮอร์โมนเพศชายจะลงอย่างมาก, ในขณะที่การผลิตฮอร์โมนหญิงยังคงแปรจริง, ดังนั้นสัดส่วนในระหว่างพวกเขาจะหยุดชะงัก. ดังนั้นส่วนประกอบภายในของต่อมลูกหมากจะกลายเป็นขยาย (ต่อม  ) ซึ่งจะทำให้เกิดการแคบลงในเส้นทางเดินปัสสาวะ สัญญาณลักษณะและอาการหนึ่งในอาการปกติมากที่สุดของต่อมลูกหมาก รวมถึง: ปัญหากับการผ่านฉี่ จำเป็

นต้องใช้ค่าคงที่ ความยากลำบากในการผลักดัน-ต่ำหรือเป็นระยะๆสตรีมของ ,-เร่งด่วน, เช่น. เพื่อจัดการกับความต้องการทางสรีรวิทยา,-ผลกระทบของการระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ของกระเพาะปัสสาวะ,-ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น. วิธีการที่อาศัยอยู่ไม่ได้โดยไม่ต้องมีความหมาย-มันได้รับการสังเกตว่าเพศชายที่ดูแลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพของพวกเขาและนำไปสู่วิธีที่ดีต่อสุขภาพของการใช้งานเกือบจะไม่ได้ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาก-กล่าวว่า  และยัง ดร. คาร. ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาควรจะทำอย่างไร? -กินผลิตภัณฑ์สัตว์น้อยมากเช่นเดียวกับผักมากขึ้นเช่นเดียวกับผลไม้ -หยุดสูบบุหรี่ -ปริมาณการใช้แอ

ลกอฮอล์ในบางครั้งรวมทั้งในปริมาณที่ไม่มาก -สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง ไม่มีการขาดงานของคนที่ละเลยอาการแรกมาก, พิจารณาว่าตำหนิสำหรับปัญหาต่อมลูกหมากคือก้าวหน้า. นี่คือความคิดของ  -ตัวบ่งชี้ที่เริ่มต้นไม่สามารถการณ์เพราะไม่เพียงแต่จะพวกเขาจะไม่ผ่านด้วยตัวเอง, เงื่อนไขที่เชื่อมต่อกับพวกเขาอาจจะจบล deeper ราคา งเพื่อให้รุนแรงว่าการผ่าตัดอย่างแน่นอนจะมีความจำเป็น-รัฐดร. คารอต Wolski. นอกจากนี้เขายังขอแนะ

นำว่าสัญญาณของต่อมลูกหมาก อาจเสนอแนะเซลล์มะเร็งของต่อม เช่นเดียวกับเพียงการเยี่ยมชมไปยังมืออาชีพทางการแพทย์สามารถผ่อนคลายบุคคลลง. และเตือนเมื่อเทียบกับปัญหาของต่อม ที่ถูกละเลยเช่นการติดเชื้อของระบบปัสสาวะ พืชและยังฮอร์โมนการรักษาในระยะเริ่มต้นของต่อม , การทำงานการเตรียมความพร้อมของการเริ่มต้นของพืชโดยทั่วไปใช้. และแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บางคนเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบพิเศษชนิดใดๆที่พวกเขานำเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ60-80 เปอร์เซ็นต์ บุค

นื้อที่ราบเรียบ, ส่งเสริมการฟื้นฟูของต่อมเยื่อ. ยาเสพติดตัวแทนฮอร์โมนนอกจากนี้ยังมีการใช้ในการรักษาของต่อมลูกหมากที่ใหญ่กว่า. ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีเพียงพอ แต่ถ้าต่อมลูกหมากขยายสร้างความยากลำบากที่สำคัญในฉี่, การรักษาด้วยการผ่าตัดจะแสดง. เพื่อลดอันตรายจากโรค:-จัดการกับแผนการรับประทานอาหาร (ไขมันสัตว์เลี้ยงน้อย, ผลไม้มากขึ้นและยังผัก),-นำวิธีที่มีพลังอย่างแท้จริงของชีวิต,-ปัจจุบันเ deeper มล็ดฟักทอง, เมล็ดทานตะวันและงาขวาเข้าสู่แผนอาหาร. การดำเนินชีวิตไม่ได้โดยไม่มีความหมาย มันได้รับการสังเกตว่า ที่ดูแลมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาและนำไปสู่วิถีทางที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลของชีวิตจริงไม่ได้ประสบความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาก-เรียกร้อง เช่นเดียวกับ , ดร. คารอ . ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาควรจะทำอย่างไร? -กินผลิต

ภัณฑ์สัตว์น้อยมากและผลไม้มากขึ้นเช่นเดียวกับผัก -สูบบุหรี่ – การบริโภคแอลกอฮอล์บางครั้งรวมทั้งในจำนวนเงินที่ไม่มากเกินไป -สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง ไม่มีการขาดของคนที่ไม่สนใจสัญญาณแรกและอาการ, คำนึงถึงว่าตำหนิสำหรับปัญหาต่อมลูกหมากเป็นอายุขั้นสูง. นี่คือทัศนคติของ -ตัวบ่งชี้เริ่มต้น ไม่สามารถ จะถูกละเว้น, เนื่องจากไม่เพียงแต่จะพวกเขาไม่ได้ผ่านด้วยตัวเอง, ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอาจจะมาเพื่อให้ร้ายแรงว่าการดำเนินงานอย่างแน่นอนจะต้อง-เรียกร้อง. Wolski. นอกจากนี้เขายังแนะนำว่าอา

การของต่อมลู deeper ราคา กหมาก อาจเสนอแนะโรคมะเร็งของต่อม และมี

เพียงการเรียกดูผ่านทางแพทย์สามารถผ่อนคลายผู้ป่วยลง และแนะนำเมื่อเทียบกับปัญหาของต่อม  ที่ถูกละเลยเช่นการติดเชื้อของระบบปัสสาวะ พืชเช่นเดียวกับการรักษาฮอร์โมนในขั้นตอนแรกของต่อม , งานเตรียมความพร้อมของการเริ่มต้นของพืชที่มักจะใช้. และแม้ว่าแพทย์บางคนเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้แสดงชนิดของผลกระทบที่ไม่ซ้ำกันใดๆ, พวกเขาทำให้เกิดการปรับปรุงร้อยละ 60-80. ท่าน . การทำงานของการเ

ตรียมการดังกล่าวมีต้านการอักเสบ, ผลกระทบต้านเชื้อแบคทีเรีย, ลดกระเพาะปัสสาวะเรียบเสียงมวลกล้ามเนื้อ, ส่งเสริมการปลูกของต่อมเยื่อ. ยาฮอร์โมนยังใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากที่มีขนาดใหญ่. และที่มักจะเพียงพอ. แต่ถ้าต่อมลูกหมากขยายสร้างปัญหามากในปัสสาวะการรักษาทางการแพทย์จะแนะนำ เพื่อลดภัยคุกค deeper ราคา ามของเงื่อนไข:-ดูแลการปกครองอาหาร (ไขมันสัตว์น้อยกว่าผลไม้มากขึ้นและยังผัก),-นำวิถีชีวิตที่ใช้งานอย่างแท้จริง,-ปัจจุบันเมล็ดฟักทอง, เมล็ดทานตะวันเช่นเดียวกับงาขวาในอาหาร

เป็นหนึ่งในการเจ็บป่วยทั่วไปมากที่สุดที่เกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่า๕๐ปี. จนกว่าจะเริ่มเติบโต, มันจะไม่อับอาย. ผู้ชายทุกคนกว่า๕๐ปีประสบปัญหากับระบบทางปัสสาวะจะต้องรายงาน การเพิ่มอาการต่อมลูกหมากในแต่ละวันและยังทำให้เกิดการเก็บรักษาระบบปัสสาวะ ดังนั้น, มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะตรวจสอบสภาพนี้ในช่วงต้น, ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการรักษาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการลดความผิดปกติ. ความล้มเหลวที่จะดำเนินการที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความตาย ต่อมลูกหมากคืออะไร? ต่อมลูกหมากเป็นต่อมลูกหมาก, รูปแบบที่มีลักษณะเหมือนลูกเกาลัด. ตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะเช่นเดีย

วกับบริเวณรอบท่อปัสสาวะ ในเพศชาย, มันอยู่ในระหว่างทวารหนักและยังกระจายกระดูก. มันทำจากต่อมและยังท่อจากเนื้อเยื่อและมวลกล้ามเนื้อเรียบ. ทั้งนี้ล้อมรอบด้วยถุงที่แยกต่อมลูกหมากออกจากอวัยวะร่างกายอื่นๆ ต่อมผลิตน้ำตาลกลูโคส-มีของเหลวที่ปกป้องสเปิร์มและยังเป็นสารประกอบประโยชน์. การพัฒนาและการดำเนินงานของต่อมลูกหมากขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศชาย มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของต่อมนี้ ดูในทำนองเดียวกัน: เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก-เขาสามารถฆ่าได้หรือไม่ ในช่วงเวลาของการเกิดต่อมลูกหมากมีขนาดของเมล็ดถั่วที่ขยายตัวกับอายุเช่นเดียวกับที่จะถึงขนาดที่เหม

าะสมที่อายุของเกี่ยวกับสามสิบปี มันจะสร้างเร็วที่สุดเมื่อชายหนุ่มพัฒนา ที่อายุของ๕๐, จำนวนมากของ  เริ่มที่จะค่อยๆขยายและทริกเกอร์ปัญหา. ทำไมจึงเกิดขึ้น? หนึ่งในสาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดของปัญหาต่อมลูกหมากคือริ้วรอ deeper ยของร่างกายชาย. นี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถ่ายโดยชายเพราะพวกเขามักจะถูกปฏิเสธโดยพวกเขา การปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ปรากฏ, การสูญเสียของผมเช่นเดียวกับมืด, การสูญเสียความยืดหยุ่นมวลกล้ามเนื้อเป็นธรรมชาติ, ยังไม่ยอมรับทั่วไป, ส่วนประกอบของชีวิตของมนุษย์ทุกคน. มีส่วนร่วมในกา

รนี้จะปรับในทรงกลมทางจิต-รัฐซึมเศร้าขนาดเล็ก, ความรู้สึกของ และยังรัฐที่เลวร้ายของจิตใจ. ตรวจสอบ: เครื่องคิดเลขจะตรวจสอบความเสี่ยงของการปรับเปลี่ยนเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในจุลินทรีย์ชายจะถูกนำโดยการสูญเสียของฮอร์โมนเพศชาย จากอายุ30เพศชายสูญเสียเขามีแต่ค่อยๆ มีข้อได้เปรียบของฮอร์โมนผู้หญิงที่เพิ่มการพัฒนาของเซลล์ผ้าปูเตียง. ดังนั้น, มันช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตขององค์ประกอบต่อมและยังมวลต่อมลูกหมากขึ้น. ดังนั้นคุณจึงสามารถพูดได้ว่าต่อมลูกหมาก

เป็นผลธรรมช deeper ราคา าติของริ้วรอยของร่างกายชาย. การพัฒ

นาของต่อมลูกหมาก  ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิธีการบริโภค มีรายการที่สามารถเพิ่มความก้าวหน้าของโรค. เหล่านี้, เช่น, รายการสัตว์เลี้ยง. ในทางกลับกัน, รายการของต้นกำเนิดพืชสามารถลดการเจริญเติบโตมาก. มันเป็นที่เข้าใจว่าความดันโลหิตสูง, กลุ่มเลือด, แอลกอฮอล์, บุหรี่และพรหมจรรย์ได้รับการยกเว้นสำ deeper หรับการเจริญเติบโตของ โรค. ต่อมลูกหมากไม่ได้เปิดเผยการเจ็บป่วยของอวัยวะอื่นๆ ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวเป็นผลธรรมช deeper ราคา าติของริ้วรอยของร่างกายชาย. การพัฒ

กับอิทธิพลของการมีเพศสัมพันธ์ในการพัฒนาต่อมลูกหมาก บางคนคิดว่า ทางเพศอาจจะเป็นสาเหตุหลักของ ต่อมลูกหมาก อื่นๆเถียงว่าการเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับเพศช่วงแรกๆมีผลต่อสภาพชายนี้ น่าแปลกใจ, ต่อมลูกหมาก  เป็นปกติมากที่สุดในผู้ชายสีดำ. นี้เป็นขององค์ประกอบทางพันธุกรรมที่มีจริงไม่ได้รับอย่างเต็มที่ สัญญาณหลักของการเจ็บป่วยสัญญาณปกติมากที่สุดของต่อมต่อม  มี: ความเครียดในปัสสาวะบ่อยพิเศษปัสสาวะทั้งในระหว่างวันและในช่วงกลางคืน ในปัสสาวะปัสสาวะอีกต่อไปลำธารของปัสสาวะจะถูกหยุดชะงักเช่นเดียวกับการลดลง ในบางกรณีเลือดปรากฏในปัสสาวะล้างกระเพาะปัสสาวะต้อง

ใช้ความพยายามในบางกรณีมีอาการปวดท้องรุนแรงเป็นผลมาจากการเก็บรักษาระบบปัสสาวะหลังจาก คุณมีความรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะมีจริงไม่ได้รับการล้างเมื่อเวลาผ่านไป, ฉี่เป็นออกอย่างสมบูรณ์. อาการที่นำเสนอ deeper ราคา ทั้งหมดปรากฏช้าเนื่องจากความจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นที่มนุษย์ไม่รู้จักว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับต่อมลูกหมากของเขา มันจะต้องเกิดในใจว่าโรคที่ถูกละเลยสามารถเป็นอันตรายรุนแรงต่อชีวิต. สองขั้นตอนโดยเฉพาะสามารถเห็

นได้ตลอดโรค. ในการเริ่มต้นของเหล่านี้, เฉพาะคุณสมบัติเฉพาะของไม่เป็นอันตรายต่อม  ปรากฏ. ต่อมลูกหมากคือการขยายตัวอย่างก้าวหน้าแต่ไม่มีอาการระดับมืออาชีพ ในบางคน, ระยะที่สองเกิดขึ้นตามลำดับ, เช่นอาการทางคลินิกและการรบกวนในฉี่. ประเภทของการเจ็บป่วยต่อมลูกหมากหนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุดในคนส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อม (เรียกว่า BPH-ไม่เป็นอันตรายต่อม ) มันเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับผู้ชายมากกว่า๕๐เช่นเดียวกับชัยในเพศชายกว่า๗๐ปีของอายุ. ถ้าไม่ได้รับการรักษาซ้าย, นี้เป็นความรำคาญที่อาจนำไปสู่การอตลาดสุขภาพอย่างรุนแรง. มันมักจะมาพร้อ

มกับการอักเสบ บางคนมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ของเนื้องอกร้าย, แต่ทั้งหมดที่จำเป็นต้องเป็นเช่นเดียวกับที่ดูหลังจากสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์และสุขภาพ. การตรวจปัสสาวะควรจะดำเนินการอย่างน้อยสองครั้งต่อปี. การตรวจต่อมลูกหมาก บางคนอาจจะมีรูปแบบมรณะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มันเป็นหนึ่งในก้อนเนื้องอกส่วนใหญ่ปกติที่เกิดขึ้นใน . สาเหตุหลักของเซลล์มะเร็งไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิง. ไม่มีการตอบสนองที่แตกต่างกับคำถามทำไมบางปัญหาต่อมลูกหมากจะทำลายและอื่นๆไม่ได้. มันเป็น

ความเข้าใจว่าบางส่วนของดีเอ็นเอมีความรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลง  มีหลายวิธีที่จะจัดการกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก. ตัวเลื deeper อกของเทคนิคที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลและยังเป็นผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้. หนึ่งในที่สุดมักจะใช้เป็นขั้นตอนการผ่าตัด, รังสี, การรักษาฮอร์โมนหรือวิธีการเภสัชวิทยา. คุณเข้าใจว่า: มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นนักฆ่าแปลกใจที่ถูกละเลยปัญหาต่อมลูกหมากผลในโรคร้ายแรงเช่น: ระบบทางเดินปัสสาวะหิน-เงินฝากจากส่วนประกอบด้านบนของระบบทางเดินปัสสาวะเข้

าไปในกระเพาะปัสสาวะ, มีอาการปวดที่แข็งแรงมาก ในช่องท้องเช่นเดียวกับกระเพาะปัสสาวะ. มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับการกำจัดของหินซึ่งสามารถทำได้โดยการลดกระเพาะปัสสาวะและการกำจัดหินหรือทำให้การใช้งานของ (หินที่เสียโดยการส่งกระแสของคลื่นอัลตร้าซาวด์ภายใต้ผิว) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ-คุณสมบัติที่เป็นคุณลักษณะมากที่สุดคือความรู้สึกของความดันในกระเพาะปัสสาวะและการขับถ่ายของจำนวนเงินน้อยของฉี่ นี้จะมาพร้อมกับการเผาไหม้และความเจ็บปวดที่กัดและอุณห

ภูมิสูง. ดูที่มืออาชีพทางการแพทย์เป็นหนึ่งในที่ต้องการมา

  • กที่สุด แน่นอนมันจะแนะนำยาที่เหมาะสมและยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ทำให้เกิดโรคนี้. ที่มีอาการบวมน้ำจะแนะนำให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของเหลวมากเป็นปกติมากยิ่งขึ้นสุรา จุลินทรีย์จากระบบทางปัสสาวะ ระบบ. ความเสียหายไต-ไตเล่นฟังก์ชั่นที่จำเป็นในร่างกายของเราและปัญหาที่เชื่อมต่อกับพวกเขานำมาเกี่ยวกับสุขภาพที่ร้ายแรงและผลกระทบทางสุขภาพ. ความไม่สามารถที่สมบูรณ์ที่จะผ่านปัสสาวะ. ดู:15 กันยายน-วันต่อมลูกหมากยุโรปแนะนำให้ทดสอบประเภทของคนที่มีปัญหากับระบบการ
  • ปัสสาวะ ระบบ จะต้องดำเนินการสอบเช่น: การสัมภาษณ์เจ็บป่วย-ในระหว่างการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินปัสสาวะจะได้รับการแก้ไข การสอบถามปัญหาการปัสสาวะเป็นหลักปัญหาเกี่ยวกับการฉี่และชีวิตทางเพศ (I-PSS) และการประเมินไลฟ์สไตล์ (QOL)-ระบบปัจจัยที่ถูกนำมาใช้เกือบทั่วยุโรปเช่นเดียวกับที่ช่วยให้การประเมินผลของปัญหาต่อมลูกหมาก ชุดพิเศษของคำถามจะถูกกรอกข้อมูลที่คะแนนมีความเหมาะสม ความหมาย:-ประมาณ7จุด-สัญญาณอ่อนและอาการของต่อม -8-19 ปัจจัย-อาการปานกลาง-20-35 ปัจจัย-ความร้ายแรงมากของอาการ แต่ละก
  • ารประเมินทางทวารหนัก–มิฉะนั้นเรียกว่าการประเมินความเป็นก้น นี่คือการทดสอบพื้นฐานของต่อมลูกหมาก แพทย์รู้สึกต่อ deeper มลูกหมากผ่านทางทวารหนักและดังนั้นจึงตรวจสอบขนาดสัดส่วนและรูปร่าง การประเมินอัลตร้าซาวด์ (อัลตร้าซาวด์)-ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคลื่นอัลตร้าซาวด์เช่นเดียวกับในวิธีการที่ไม่รุกรานช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบต่อมลูกหมากเช่นเดียวกับการดู การตรวจปัสสาวะทั่วไป-แจ้งการอักเสบของระบบปัสสาวะ ระบบ, การเจ็บป่วยไต, การมองเห็นของเลือดในปัสสาวะและนอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆอีกม

ากมาย. การรักษาสามขั้นตอนหลักอาจจะโดดเด่นในการรักษาของต่อม : การสังเกตในการให้คำปรึกษากับแพทย์, เคล็ดลับสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับ. ดำเนินการ, ในหมู่ผู้อื่นประวัติทางการแพทย์, การประเมินทางทวารหนัก, อัลตร้าซาวด์และปัสสาวะ. การรักษาทางยา-มันถูกนำมาใช้ในการเริ่มต้นของโรคและในคนที่ไม่ได้ยินยอมที่จะรักษาพยาบาล. ทำให้การใช้ยาสงบหรือขจัดโรคทั้งหมด. นอกจากนี้ยังช่วยในการลดการคุกคามของการกักเก็บปัสสาวะเต็มรูปแบบ รักษา รักษา -ได้รับการฝึกฝนในความยากลำบาก

ที่สำคัญในการถ่ายปัสสาวะ การปกครองอาหารที่เหมาะสมและการกีฬาชายที่มีต่อมลูกหมากที่ใหญ่กว่าควรจะใช้เวลาดูแลที่ไม่ซ้ำกันในวันต่อวันที่มีชีวิตอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากิน ต้องการบนเมนูเป็นรายการที่มีการจำกัดและสังกะสี. หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายเป็นสังกะสีซึ่งสามารถค้นพบใน  ข้าวสาลี, เมล็ดฟักทอง, ชีสนมสีเหลืองและยังเมล็ดงา มีปลา, ผลิตภัณฑ์นม, ธัญพืช, ผลไม้และผัก นอกจากนี้ยังแนะนำให้บริโภคอย่างสม่ำเสมอของอาหารทะเล, ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ, ขนม ขนมปังเช่นเดียวกั

บพืชตระกูลถั่ว ไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตแสนอร่อยกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนและรสชาติที่คมชัด เช่นเดียวกับในความผิดปกติอื่นๆที่แตกต่างกัน, นอกจากนี้ยังมีปัญหาต่อมลูกหมาก, มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไปสู่วิธีการที่ใช้งานของชีวิต. วิถีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งานควรจะถูกแปลงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่มีพลัง. ขอแนะนำให้ทำการออกกำลังกายในช่วงเช้าตรู่ทุกเช้าซึ่งจะต้องมีความล่าสุดอย่างน้อย15นาที คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้

ยังมีพลังเดิน, ขี่จักรยานหรือว่ายน้ำ. ผลลัพธ์จะแน่นอนจะมองเห็นได้หลังจากช่วงเวลาสั้นๆถ้าเรารวมถึงงานภายนอกบ่อยมากขึ้นเช่นเดีย deeper วกับความพึงพอใจและความสุขของการทำออกกำลังกาย ต่อมลูกหมากเป็นโรคชายปกติที่เกือบทุกเพศชายมีความกลัว มันสมควรที่จะดูแลสุขภาพและสุขภาพของคุณทุกวันเช่นเดียวกับมีดำเนินการ.

ต่อมลูกหมากด้วยตัวเองไม่เจ็บป่วย เป็นต่อมลูกหมากภายใต้กระเพาะปัสสาวะของชาย โดยปกติต่อมลูกหมากนำเสนอบุคคลที่มีอายุที่คุ้นเคยและอาการหลักเป็นปัญหาของการถ่ายปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ปัญหาที่เชื่อมต่อกับต่อมลูกหมากมักจะเกิดขึ้นจาก ในฐานะที่เป็นผลมาจากการลดลงของนโดร, ฮอร์โมนเพศชายโดยทั่วไป, มีการเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมลูกหมากและ ที่ควร . ในบรรยากาศทางการแพทย์, กระบวนการนี้ก็เรียกว่าอาการของริ้วรอย. สัญญาณและอาการของ

มันจะเห็นได้ชัดเจนในเพศชายกว่า๖๐ปีของทุกเพศทุกวัย. ต่อมลูกหมากที่หนาและปัญหาเกี่ยวกับการผ่านฉี่ปัสสาวะทำงานผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกของต่อมลูกหมาก เมื่อต่อมลูกหมากที่สิ้นสุดขึ้นเป็นใหญ่, มันเริ่มต้นที่จะบีบอัดมัน, ซึ่งทริกเกอร์จำนวนมาก, สัญญาณที่ไม่พึงประสงค์และอาการ. หนึ่งในสัญญาณหลักของต่อมต่อมที่เจริญเติบโตเป็นที่เลื่อนออกไปฉี่. นี้แสดงให้เห็นว่าคุณควรจะรอจนกว่าการไหลของฉี่ผ่านลำธารและยังท่อปัสสาวะตัวเองจะลดลงเช่นเดียวกับที่อ่อนแอ. ไปพร้อมกับเครื่องหมายเป็นไม่สม

บูรณ์ล้างของกระเพาะปัสสาวะ ดังนั้นผู้ชายจริงๆรู้สึกว่าต้องใช้ห้องน้ำมากขึ้นบ่อย, นอกจากนี้ในตอนเย็น, และยังมีการฉี่มีความแข็งแรงพอที่จะว่างเปล่ากระเพาะปัสสาวะเกือบทันที. ต่อม เช่นเดียวกับการตรวจสอบออกไป ในหมู่สัญญาณและอาการของต่อมลูกหมากระเบียบ, มีไม่เพียงแต่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด, แต่นอกจากนี้ที่ต้องมีการช่วยเตือนจากมืออาชีพ. สัญญาณและอาการรวมถึง: ปัญหาเกี่ยวกับการฉี่ปัสสาวะเต็มระบบการเก็บรักษาวิงคลื่นไส้หรืออาเจียนเหตุการณ์ของสัญญาณและอาการเหล่านี้ไม่ได้ อะไรที่ยอดเยี่ยม. เป็นผลมาจากความเครียดที่แข็งแกร่งบนท่อปัสสาวะ, ท่อปัสสาวะอาจจบลงถูกกีดขวางดังนั้น

ปัสสาวะ. ดังนั้นจึงเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดรอบและยังทำให้เกิดพิษต่อร่างกาย มันเป็นไปได้ว่าในสภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่มันจะต้องได้รับการกำจัดของ เช่นเดียวกับการยกเลิกการบล็อกการดำเนินงานของขดลวด. ตัวบ่งชี้สำหรับ deeper การเยี่ยมชมไปยัง นอกจากนี้ยังมีปัญหากับปัสสาวะผ่าน, เช่น. ขั้นตอนเบื้องต้นของต่อมลูกหมากขยาย. มียาในตลาดที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการบรรเทาอาการ, และบางส่วนของพวกเขาอาจจะหยุดการเสริมของต่อม.

เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก-เกี่ยวกับสภาพเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในเซลล์มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ผู้ชาย. เมื่อมันมาถึงการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่เป็นไปได้ของการรักษาที่มีความสูง ในปัจจุบัน, โลกเป็นจ่ายการจัดการที่ดีของความสนใจที่จะสอบ ที่ช่วยให้การตรวจจับการปรากฏตัวของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากและยังดำเนินการขั้นตอนที่ถูกต้องในระหว่างการวินิจฉัยทางการแพทย์. เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นปกติมากที่สุดในยุโรปเช่นเดียวกับอเมริกาเหนือ ทุกปี, อินสแต

นซ์ใหม่จำนวนมากจะถูกระบุ, ตามการศึกษาทั่วโลก, หนึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะพบในสวีเดน (เกี่ยวกับ๑๖๐ต่อ๑๐๐,๐๐๐). ในประเทศอื่นๆ: เยอรมนี (เกี่ยวกับ๑๑๐ต่อ๑๐๐,๐๐๐), สาธารณรัฐเช็ก (เกี่ยวกับ๑๐๐ต่อ๑๐๐,๐๐๐), สเปน (๘๖แต่ละคน๑๐๐,๐๐๐) โปแลนด์ (เกี่ยวกับ๔๕ต่อ )จำนวนมากของจุดข้อมูลความจริงที่ว่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้เป็นเพียงสภาพของผู้ชายที่มีอายุมากกว่า. คนส่วนใหญ่จัดการกับมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ในระหว่าง๕๕และ๖๕ปี. ลูกค้าที่อายุน้อยที่จะได้รับการปฏิบัติที่ เป็นศูนย์กลางอายุ๓๗ปี ซ่อนสาเหตุของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับเซลล์มะเร็งต่

อมลูกหมาก: ล็อตพันธุกรรม-ถ้าใครสักคนในครอบครัวของคุณได้รับการดิ้นรนกับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก, คุณต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องในการประเมินผล ก่อนที่อายุของ๔๕โภชนาการ-แหล่งที่มาของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะเป็นแผนการรับประทานอาหารที่สมดุล ที่อุดมไปด้วยไขมันและจำนวนมากของเนื้อสีแดงต่ำในเส้นใยวิตามิน D ขาดโลหะแคดเมียม-โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสกับสัญญาณของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีผู้คนในการติดต่อกับโลหะแคดเมียม (ใช้แคดเมียม: การป้องกันการกัดกร่อน, แบตเตอรี่, , สีย้อม, พลาสติกและสารเคมี) ปกปิดการวินิจฉัยทางการแพทย์ของเนื้องอก „เร็ว, ดีกว่า”-ก้อนต่อมลูกหมากทำผิดหวังชนิดใดๆของสัญญาณที่ ขั้นตอนแ

รกของการพัฒนาซึ่งเป็นเหตุให้การประเมินผลเป็นประจำมีความสำคัญดังนั้น การบ่งชี้ทางการแพทย์แรกของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะเพิ่มในระดับเลือดของ PSA (PSA เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นในต่อมลูกหมาก) เหนือ 4 ng/ml หรือการสะสมอย่างรวดเร็วของ PSA ในการวิจัยที่ตามมาเมื่อเวลาผ่านไป. การเพิ่มใน PSA อา deeper จบ่งบอกถึงขั้นตอนการอักเสบของต่อมลูกหมาก, เช่นเดียวกับการปรากฏตัวของกระบวนการ . อย่าใช้เวลาน้อยเกินไปสัญญาณข้างต้นและข้อจำกัดตัวเองเพื่อการตรวจสอบง่าย. ในสถานการณ์ที่, แม้จะมีการรักษาที่ดำเนินการ, ระดับ PSA ไม่ได้ตกอยู่กับความต้องการที่คาดคะเน (ต่ำกว่า 4 ng/มิลลิลิตร), กา

รวินิจฉัยควรจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแยกกระบวนการมะเร็ง. การวินิจฉัยโรคมะเร็งรวมถึงในอินสแตนซ์นี้คอลเลกชันของผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ: ต่อ-ทวาร, ,  และในกรณีของการค้นหาหนักปรับ. ตรวจชิ้นงานเป็นเพียงการทดสอบวิเคราะห์ของการปรากฏตัวของกระบวนการมะเร็งที่เป็นไปได้. เมื่อมันมาถึงการตรวจชิ้นส่วนที่มีผลในเชิงบวก, ระดับและความเข้มของรอยโรค จะถูกสร้างขึ้นตามที่เรียกว่า ขนาด. ซ่อนชิ้นเนื้อฟิวชั่นใน  บนพื้นฐานของการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบ, มันก็ตั้งอยู่ที่ชิ้นส่วนคลาสสิกเป็นวิธีการตรวจสอบเซลล์มะเร็งที่มีไม่ระดับสูงมากของการค้นพบ-มันทำงานเฉพาะใน 24-41% ของกรณี

ใน ใน , มันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการที่เรียกว่า „ชิ้นงานรวม”-ที่ทันสมัยที่สุดวิธีการวินิจฉัยที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษาที่ดำเนินการ. การตรวจชิ้นเนื้อรวมแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน: การดำเนินการของ , ต่อมลูกหมากวิเคราะห์อวัยวะใน4ชุด, การรับรู้ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต่อมลูกหมาก. วางภาพรถไฟฟ้าใต้ดินที่บันทึกไว้บนภาพจากการศึกษา „ออนไลน์” และยังดำเนินการตรวจชิ้นงานที่มีการกำหนดเป้าหมายในการรับรู้, ส่วนที่เปลี่ยนแปลงของอวัยวะในร่างกาย. นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของ „ที่เลือกแ

บสุ่” ของอวัยวะในร่างกาย การรักษาเกิดขึ้นภายใต้ยาสลบและระยะเวลาประมาณ30นาที. การใช้ผสมผสาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจจับเซลล์มะเร็งได้กว่า๗๐ ของสถานการณ์  , ซ้ำที่ครอบคลุมอัลตร้าซาวด์แนะนำตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากในบุคคลที่มีความไม่เป็นอันตราย  ซ่อนการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาศัยอ

ในระดับของการพัฒนาโรคมะเร็งและยังมี deeper สุขภาพทั่วไปของบุคคล, หลายวิธีการรักษาอาจจะโดดเด่น: คำแนะนำที่ใช้งาน -รังสี/การฉายรังสีจากภายนอก พื้นที่รุนแรง  (การกำจัดของต่อมลูกหมากทั้งหมด) a. เปิดเทคนิค-ขั้นตอนคลาสสิก b. วิธีการล่วงล้ำ i. วิธีการผ่านกล้องที่สอง เทคนิคที่มีการใช้ดาวินชีหุ่นยนต์วิธีการเก็งกำไร -เน้น ที่รุนแรงมาก

อาการและอาการของ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของมัน

  1. คนที่มีเฉียบพลัน ปกติมีไข้สูง, ปวดท้องมาก, ความเกลียดชังหรืออาเจียน, โยนขึ้นและปวดร้ายแรงเชื่อมต่อกับปัสสาวะ.  ถาวรจะถูกกำหนดโดยการต่อเนื่องมากน้อยแต่เจ็บป่วยมาก สัญญาณปกติของ เรื้อรังประกอบด้วย: ความรู้สึกไม่สบายจริงๆรู้สึกภายใน , ลูกอัณฑะ, พื้นที่ช่องท้องลดลงเช่นเดียวกับด้านหลังที่ต่ำกว่า, นอกเหนือไปจากการถ่ายปัสสาวะปกติมากขึ้น,  และมีการเสื่อมโทรม เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มี
  2. รุนแรงในรุ่นต่อเนื่องของเงื่อนไขนี้อุณหภูมิของร่างกายมักจะเป็นปกติ อาการบวม สาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ คือการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส, อย่างไรก็ตาม, ตัวแปรบางอย่างของโรคนี้ไม่ได้มี ที่ถูกต้อง. เนื่องจากทั้งที่รุนแรงและยังมีอยู่ถาวร prostatitis อาจจะดำเนินการในหลายวิธีต่างๆ, วิธีการรักษาของเงื่อนไขนี้จะเลือกขึ้นอยู่กับสูตรการวิเคราะห์พิเศษ. อัลกอริทึมนี้คิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่และระยะเวลาของความไม่สบายเช่นเดียวกับการมองเห็นของสังคมเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกับเม็ดเลือดขาวใน การรักษาด้ว
  3. ยโรคต่อมลูกหมากใน การรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของ ใน จะประสบความสำเร็จโดย ด้านแรกของการรักษาที่ครอบคลุมการวินิจฉัยก่อน, ซึ่งช่วยให้การคิดออกจากแหล่งที่มาของปัญหา, นอกเหนือไปจากคุณสมบัติของแต่ละบุคคลสำหรับวิธีการรักษาที่เป็นไปได้. สำหรับส่วนใหญ่, การรักษาด้วยการเลือกอย่างถูกต้องยาปฏิชีวนะพอเพื่อรักษา . เศร้า, ในบางคนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเจ็ deeper บป่วยนี้แม้หลังจากการกำจัดไวรัสที่มีศักยภาพเรียกโรค. การรักษาทางเลือกสำหรับกลุ่มของเพศชายนี้เป็น (ช็อกปรับบำบัด) การรั
  4. กษา. ตลอดช่วงการรักษา, ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างคลื่นช็อกอะคูสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถี่และพลังงาน. คลื่นฟื้นฟูจะถูกนำมาใช้โดยตรงผ่านผิวของบุคคลในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นผลของกิจกรรมคลื่น, ปริมาณเลือดที่ต่อมลูกหมากจะดีขึ้น, ซึ่งจะช่วยลดสัญญาณและอาการที่เกี่ยวข้องกับโรค. การรักษาที่สมบูรณ์จะล้อมรอบ4ช่วงเวลาการรักษาปกติ (แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ20นาที) ข้อมูลประจำตัวสำหรับคุณสมบัติการรักษาสำหรับขั้นตอนที่ใช้ในการรักษาของ prostatitis ประกอบด้วยสามองค์ประกอบที่สำคัญ: ประวัติทางการแพทย์กับการตรวจร่างกาย, การแต่งตั้งความเข้มข้น
  5. ผลและการทดสอบของ 4 แก้ว . นี่คือการทดสอบที่ช่วยให้การวินิจฉัยของการติดเชื้อ „ซ่อน” ในส่วนที่ลึกของระบบทางปัสสาวะ ระบบซึ่งไม่ได้ถูกค้นพบในช่วงที่มีวัฒนธรรมฉี่ การตรวจสอบ4ถ้วยเป็นการตรวจสอบที่แนะนำในการวินิจฉัยของ prostatitis โดยยุโรปเช่นเดียวกับวัฒนธรรมโปแลนด์ของศัลยศาสตร์ การรักษาของ ด้วยวิธี -ผลประโยชน์ รักษาเป็นความเสี่ยงฟรี, ไม่เจ็บปวดและยังไม่มีการรุกรานรูปแบบของการรักษา. การรักษา ช่วยให้ออกจากการพัฒนาของ โรค . ลดความเจ็บปวด ลดลงในสม่ำเสมอของการถ่ายปัสสาวะและยังปรับปรุงการไหลเวียนปัสสาวะในระหว่าง (ฉี่) การรักษาอาจจะดำเนินการในการตั้งค่าผู้ป่วยนอก.

เดือนสุดท้าย, ตลอดสภาคองเกรสขององค์การเวชศาสตร์ชาวอเมริกันในนิวออร์ลีนส์, หนึ่งในข้อมูลที่สำคัญมากขึ้นจนถึงขณะนี้การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนระหว่าง ของเพศชาย กิจกรรมทางเพศและการลดลงของภัยคุกคามของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้รับการปล่อยตัวจริง วิทยานิพนธ์ตัวเอ deeper งไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่-การศึกษาวิจัยครั้งแรกที่มีการเปิดตัวมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา. อย่างไรก็ตามข้อมูลที่นำเสนอในพ.ค. (หมายเลขบทคัดย่อ) -07) เป็นหนึ่งในชนิดเนื่องจากมีจำนวนมากของผู้

ป่วยที่สังเกต และยังระยะเวลาการติดตามระยะยาว ทั้งสองตัวแปรเหล่านี้ทำให้มันมีแนวโน้มว่าผลอากาศจะถูกนำมาพิจารณาที่จะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง. เรื่องเป็นพิเศษตั้งแต่เมื่อมันมาถึงเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก, เราไม่ทราบองค์ประกอบอื่นๆที่สามารถลดความเสี่ยงของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. กิจกรรมทางเพศของเพศชายที่อยู่ต่ำกว่าจุดที่เป็นไปได้ของการจัดการในการหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง. นักเขียนรายแรกของการศึกษาวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยสุขภาพและสุขภาพผู้เชี่ยวชาญเป็นดร. เจนนิเฟอร์นัก

ขี่จักรยาน จากบอสตัน การตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงจริง๓๒,๐๐๐  ในช่วง18ปีของระยะเวลา๓๘๓๙ของพวกเขาได้รับการระบุด้วยมะเร็งต่อมลูกหมาก, ๓๘๔ผ่านไปของนี้. ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาวิจัย, ผู้ชายที่มีการเข้าร่วมในมัน (ระบุอายุ:๕๙) ถูกขอให้คิดออกความหลากหลายของรายเดือนธรรมดาของ เมื่อพวกเขาอยู่ระหว่าง20และยัง29ปีของอายุเช่นเดียวกับระหว่าง๔๐เช่นเดียวกับ๔๙ปีของทุกเพศ. ในพื้นฐานนี้ใกลจำนวนรายเดือนของ ตลอดชีวิตโตขึ้นทั้งหมดถูก

กำหนด มันถูกถามว่าผู้ตอบที่มี ที่มีทั้งผลของการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งมากขึ้นเช่นเดียวกับ ความสุขด้วยตนเอง หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างส่วนที่เหลือ ในตอนท้ายของระยะเวลาการตรวจสอบ, ภัยคุกคามของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในระหว่างเพศชายที่ระบุอย่างน้อย21 แต่ละเดือนมีความยาวเพียง 20% ความเปรียบต่างที่ลดลงกับทีมที่ประกาศจาก4ถึง7 เดือน. ผู้เขียนงานสรุปสำหรับเว็บไซต์โภชนาการ deeper ที่เราต้องไม่มุ่งเน้นไปที่หมายเลขเฉพาะของ แต่ละเดือนแต่ความร่วมมือระหว่างพวกเขาและยัง

มีโอกาสที่จะอยู่ชั deeper ราคา ดเจนของเซลล์มะเร็งต่อมลู

กหมากที่ปรากฏเป็นสัดส่วน ดังนั้นกิจกรรมทางเพศที่ปลอดภัยปรากฏที่จะนำเสนอสุขภาพของต่อมลูกหมาก ข้อความง่ายมาก ด้วยการประยุกต์ใช้ในประเทศโปแลนด์ (แต่ไม่ใช่เพียง), เราอาจมีปัญหา. มันเป็นเรื่องง่ายที่จะหมุนเวียนคำขวัญเช่น „ความรักเพื่อสุขภาพ!” หรือกระตุ้นกิจกรรมทางเพศด้วยวิธีการใดๆในขณะที่หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นอันตราย ในปัจจุบันฉันสามารถเห็นการตอบสนองของมีโอกาสที่จะอยู่ชั deeper ราคา ดเจนของเซลล์มะเร็งต่อมลู

ผ่านหัวใจของฉัน: เพศโดยไม่ต้องผลิต? ไท ! นี่คือสุรา-บริสุทธิ์และไร้สาระ! มันจะยังเลวร้ายยิ่งถ้าคุณชี้ไปที่ด้านบวกของการช่วยตัวเอง-โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำหรับปัจจัยที่แตกต่างกันมีโอกาสของกิจกรรมทางเพศที่มีบุคคลเพิ่มเติม ความบาปดังกล่าว, นอกจากนี้สำหรับการป้องกันโรคร้ายแรงอาจจะตรวจสอบอย่างแน่นอนที่จะ

แม้ว่าวู้ดดี้อัลเลนมีความยาวว่า „ความสุขด้วยตนเอง การทำความรักกับคนที่คุณสนุก „(ให้อภัยฉันแต่ฉัน ไม่สามารถ จำไว้ว่าฟิล์มของเขาคำแถลงนี้ถูกทำ, อาจจะมีใครจะช่วยให้มีความชัดเจน?), แต่ขั้วทั่วไปคาทอลิกเขาจะไม่มีความเสี่ยงที่จะสันนิษฐานว่าเช่นนั้น. หากสภาพชีวิตของเขา (เช่น สุขภาพหรือการเข้าพักในส

ถานที่ที่เฉพาะเจาะจง) ตัดงานทางเพศโดยทั่วไปในการปฏิบัติ, แม้. ดังนั้น, การตระหนักถึงการมีประจำเดือนที่ ฉัน, อนุญาตให้ฉันแนะนำให้คุณคำขวัญที่เวียนโดย , ดร: „รักยาวและมีสุขภาพดี!” มันสมควรพาพวกเขาไปที่หัวใจ เนื่องจากความจริงที่ว่าเราได้รับเพียงแค่ความขัดแย้งอื่นที่จะทำเช่นนั้นมากขึ้นดังนั้น

มะเร็งต่อมลูกหมาก, ในทำนองเดียวกันเรียกว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก, 10 คนของชีวิตของพวกเขา วัน. หนึ่งในวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดของการป้อ deeper งกันดังกล่าวราคาตายสูงในหมู่คนเป็นช่วงต้นเป็นการวินิจฉัยที่เป็นไปได้เช่นการค้นพบของความเจ็บป่วยที่ขั้นตอนแรกที่เป็นไปได้ ราคาของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะเพิ่มขึ้นทุกปี ตามข้อมูลจากศูนย์มะเร็งตราบเท่าที่๗.๑๑% ของเซลล์มะเร็งโดยรวมเสียชีวิตจากเซลล์มะเร็งต่อมลูก

หมาก ส่วนนี้มักจะมีการขยายตัว, นี้เป็นผลของการลดระดับของการรับรู้ของคนที่ยังคงอยู่ในทีมงานในอันตรายและ ของปัญหาสุขภาพนี้. มะเร็งต่อมลูกหมากคือการเจริญเติบโตร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเพศชายส่วนใหญ่กว่า๔๕ปี โดยทั่วไป, เนื้องอกยังพัฒนาในองค์ประกอบด้านนอกของต่อมและไม่เสมอกดท่อปัสสาวะ. บุรุษกับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากต่อสู้ในทำนองเดียวกันกับ  ปานกลางขององค์ประกอบหลักของอวัยวะนี้และยังบ่อยมากก็เป็นอาการที่นำไปสู่การค้นพบของเซลล์มะเร็ง. จากด้านน

อก, ต่อมลูกหมากจะล้อมรอบด้วยชั้นบางของเซลล์ที่มีความหมายที่เรียกว่าถุง ในขั้นตอนแรก, ก้อนจะเกิดขึ้นภายในยา, ในระยะที่ตามมามันขยาย, เริ่มต้นและยัง ถุงเพื่อแทรกโครงสร้างรอบข้าง. กระจายออกนอกจากนี้ยังสามารถใช้สถานที่โดยการหารเซลล์มะเร็งที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกจับโดยการล้อมรอบโหนน้ำเหลืองผ่านขวาเข้าไปในน้ำเหลืองเช่นเดียวกับการเริ่มต้นงอก อีกวิธีหนึ่งที่นำไปสู่การผ่านเลือดโดยทั่วไปเชิงกรานเช่นเดียวกับกระดูกของด้านหลัง

อาจเชื่อว่าเซลล์มะเร็งเมื่อเขาหรือเธอค้นพบก้อนหนักตลอดการทดสอบหรือเมื่ออวัยวะทั้งหมดไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับความพอดีที่ยาก การกระแทกขนาดเล็กมาก, อย่างไรก็ตาม, ไม่สามารถ รู้สึกว่า. การวินิจฉัยในช่วงต้นของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากช่วยให้การรักษาที่สมบูรณ์-นั่นคือเหตุผลที่ความต้องการของการปรึกษาเวชศาสตร์กับชนิดของสัญญาณใดๆของเงื่อนไขของระบบปัสสาวะเป็นที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ.

การแพทย์ระบุเซลล์มะเร็งเป็น4ขั้นตอน: a, B, C, สนามกีฬา a ในระยะเริ่มต้นของสภาพ, มะเร็งเป็น „โง่วิทยาศาสตร์”-คนที่ไม่ได้รับรู้ว่าเขามีมัน. เซลล์มะเร็ง ไม่สามารถ จะถูกกำหนดในระหว่างการตรวจทางทวาร, และยังจุดเดียวที่สามารถระบุความเสี่ยงของโรคมะเร็งคือการศึกษาวิจัยของ PSA  เฉพาะที่มีความเข้มข้นจะได้รับการกระ deeper ตุ้นในสถานการณ์นี้. การระบุปากกานี้จะต้อง a คอมโพเนนต์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทุกปีของเพศชายอายุมากกว่า๔๐ปี ระยะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นส่วนใหญ่มักจะตรวจพบหลังจาก

หรือการรักษาราคาประหยัดอื่นๆ, ซึ่งได้รับการแนะนำเนื่องจากการไม่เป็นอันตรายต่อม . เซลล์ที่ถูกตัดออกจากต่อมตรวจสอบ ที่ หรือเปิดเผยการดำรงอยู่ของโรคมะเร็ง สนามกีฬา b b ของมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะเกิดขึ้นผ่าน หรือตีบ, หรือจานยากบนพื้นผิวของจุดต่อมสองที่มีสำเหนียกในการทดสอบทวาร. มันอาจจะค้นพบในระหว่างการตรวจแพทย์ประจำหรือเกิดขึ้นหลังจากที่บ่นผู้ป่วยเกี่ยวกับเงื่อนไข ชนิด. สนามกีฬา C ในขั้นตอนนี้, เซลล์มะเร็งมักจะค้นพบในระหว่างการตรวจสอบทางทวารหนักหรือใน

ระหว่างการประเมินผลสำหรับตัวบ่งชี้, เป็นผลมาจากการประสบเงื่อนไขที่คล้ายกันกับผู้ที่มีการปรากฏตัวของต่อมลูกหมาก. ในขั้นตอนที่3นี้, ส่วนมากของต่อมเป็นเรื่องยากหรือมีขนาดเล็ก, ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของเซลล์มะเร็งขั้นสูงแล้วมีโอกาสของยืดมันเกินพื้นที่ต่อมลูกหมากไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง. สนามกีฬา D ในขั้นตอนสุดท้ายของเซลล์มะเร็ง, ก้อนช่วยให้งอกจากต่อมลูกหมากไปล้อมรอบอวัยวะของร่างกายและต่อมน้ำเหลือง. มันสามารถสร้างในกระดูกปอดหรือองค์ประกอบอื่นๆของร่างกาย

แรก สัญญาณ ของ ขยาย ต่อม ทั่ว ปรารถนา ถึง ฉี่, รวม การ ขึ้น ระหว่าง การ คืน พลัง และ ยัง ลำบาก วัย จน ปัสสาวะ เวียน เกิด วัย บกพร่อง กระเพาะ รู้สึก ไหล หลัง ปัสสาวะ การ ที่ วิธี ถึง ใช้ ดูแล ของการ ต่อม การ ที่ หมาย ถึง ใช้ ดูแล ของ ต่อม สุขภาพ เป็น ปกติ เวชศาสตร์ ควบคุมเป็น ดี เป็น ยึด ไปยังการ สุขภาพ และ สมดุล วิธี ของชีวิต. กำจัด เผ็ด และ ยัง เผ็ด อาหาร กิน พอ ผัก เลี่ยง หรือ ทั้ง จำกัด แอลกอฮอล์, ดื่ม เป็น ดี เป็น บุหรี่ การสูบบุหรี่ของแข็ง กาแฟ

ต่อมลูกหมากมีงานของการสร้างการหลั่งในร่างกายชายซึ่งมีความรับผิดชอบสำหรับการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม ต่อมลูกหมากรักษาระ deeper บบปัสสาวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและยังเรียกว่าต่อม หนึ่งในอาการปกติมากที่สุดของการรั่วไหลต่อมเป็นปัญหาในปัสสาวะ. การรั่วไหลของต่อมลูกหมากอาจส่งผลกระทบต่อการปัสสาวะในหลายวิธี คนเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบจากการปรับเปลี่ยนต่อม เกือบทุกเพศชายมากกว่า๕๐จะได้รับผลกระทบ. ต่อมลูกหมากไปผ่านการปรับเปลี่ยนจำนวนมากในช่วงชีวิตของมนุษย์ เมื่อเกิดก็มีขนาด

ใหญ่เหมือนถั่ว ขยายที่เกิดขึ้นเฉพาะในวัยรุ่นเมื่อมันเติบโตไปยังขนาดของเกาลัดกิน. โดยศูนย์กลางของชีวิต5ปี, ขนาดของต่อมลูกหมากไม่เปลี่ยนแปลงมาก, แต่หลังจากที่คนส่วนใหญ่เริ่มที่จะเติบโต. อาการปกติมากที่สุดของการรั่วไหลของต่อมมีความยากลำบากในปัสสาวะ ปัญหาที่มีในฉี่อาจจะ

เช่นเดียวกับที่ค่อยๆ, เพื่อให้เพศชายได้รับการนำไปใช้พวกเขา. หลังจากนั้นเขาไม่ได้เข้าใจการเพิ่มขึ้นของต่อมลูกหมากเป็นรำคาญ, „เขามีจริงล้มเหลวที่จะจำ” สิ่งที่มันคือการที่มักจะฉี่. หลายคนจะชักชวนว่าความผิดปกติของปัสสาวะเป็นริ้วรอยปกติ. พวกเขาไม่ได้มีการออกจากมืออาชีพทางการแพทย์. สภาพได้จริงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน, ปัญหาที่เกิดขึ้น, การกู้คืนเฉียบพลันไม่จำเป็นต้อง. ต่อมลูกหมากโดยเฉพาะ (PSA) เป็นโปรตี

กกำหนดซึ่งมีความผูกพัน psa หรือ psa () + หลวม () ฟรี PSA เป็นพิเศษปกติในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, แต่ จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก. สาเหตุของโรค: ไม่เป็นอันตรายต่อม หมายถึงการเสริมที่ไม่เป็นอันตรายของต่อมลูกหมากที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนของเซลล์ต่อมลูกหมาก. เหตุผลสำหรับการขยายต่อมลูกหมากจะเกิดจากฮอร์โมนเพศชายที่ทันสมัย (ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมาก) และ

การผลิตที่สูงขึ้นของผู้หญิง (ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นในจำนวนเล็กๆแม้ในคนที่มีสุขภาพดีในต่อมหมวกไตและยัง ต่อมลูกหมากเพื่อ สิ่งกระตุ้นกา deeper องกระเพาะปัสสาวะเช่นเดียวกับกระชับระบบปัสสาวะที่นำออกจากกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะปกคลุมไปด้วยกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ปัสสาวะถูกขับออกมาพร้อมกับระยะเวลา ขณะนี้พวกเขาต้องการที่

จะออกแรงความเครียดมากขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเขาผลักดันเมื่อเทียบกับต่อมลูกหมากที่ใหญ่กว่า มีการสะสมของฉี่ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาของการติดเชื้อหรือหินปัสสาวะ สาเหตุ: ฮอร์โมนเพศชายเช่นเดียวกับ, เหนือทั้งหมด, ปรับปรุงการผลิตสโตรเจน, นโดร, ฮอร์โมนเพศชาย, เตียรอยด์ (สามารถเรียกสิว, ศีรษะล้าน, มีบุตรยาก, ต่อมลูกหมาก, ดีซ่าน, คอเลสเตอรอล, ความดันโลหิต, ไตเจริญ) ; โรคแย่อาจ: ขาดสังกะสี (ความเมื่อยล้า, ผิวแตก, การรักษาบาดเจ็บไม่ดี, ฝ่าวงล้อมผิว, สิว, การแบ่งเล็บ, สูญเสี

ยของผม, เบื่อ , ภูมิคุ้มกันลดลง, ตาบอด, ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์); ความดันโลหิตสูง (ไมเกรน, ไม่สบายของเต้านม, สั่น, บวมของแขนขา, ปัญหาไต, กำเดา, หายใจ, วิง, ความผิดปกติของการนอนหลับ, หูอื้อ, การรบกวนความงาม); อ้วน, โรคอ้วน, เบาหวาน (ความเมื่อยล้า, อาการง่วงนอน, กระหาย, ความอยาก, มากเกินไป ปัสสาวะ, พินและเข็ม, ขาเสียวซ่า, อาการคันของผิว, โรคอุจจาระร่วง, ทางเดินปัสสาวะบวม, ปาก, ปัสสาวะเช่นเดียวกับกลิ่น ). การเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมลูกหมาก: การเพิ่มประสิทธิภาพต่อมลู

กหมากสำหรับ๔๐ปีชัยในผู้ชาย การเสริมต่อมลูกหมากนี้เรียกว่าต่อม หรือ BPH ไม่เหมือนกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากเพียง ต่อมลูกหมากต่อมที่ชัดเจนของเหลวที่พัฒนาส่วนหนึ่งของน้ำรักๆที่รูปแบบสเปิร์ม. มันรวมถึงมวล deeper กล้ามเนื้อเรียบที่ช่วยให้กำจัดน้ำอสุจิทั่ว . ต่อมลูกหมากที่มีสุขภาพดีและสมดุลคือขนาดของวอลนัทมีรูปแบบสามเหลี่ยมและยังมีความแข็งแรงและหลากหลายในการสัมผัส ต่อมที่ล้อมร

อบท่อปัสสาวะที่นำไปสู่ปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกด้วยการแนะนำของอวัยวะเพศชาย ด้วยการขยายตัวของต่อมลูกหมากดันท่อปัสสาวะเช่นเดียวกับสาเหตุที่จะแคบ ซึ่งสามารถสร้างปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะได้ อาการประกอบด้วยความยากเป็นครั้งแรกในการผ่านปัสสาวะ, ไหลปัสสาวะอ่อนแอ, และความรู้สึกของการระบายน้ำในกระเพาะปัสสาวะ, ปัสสาวะปกติ, การติดเชื้อปกติของระบบการเดินปัสสาวะและยังกระเพาะปัสสาวะ. ปัญหา: การเก็บรักษาระยะยาวของฉี่ในกระเพาะปัสสาวะในที่สุดอาจจะกลายเป็น: กา

รรั่วไหลของระบบปัสสาวะ, ปัสสาวะไม่หยุดยั้ง, อ่อนแอ, หย่อนสมรรถภาพทางเพศ, บวม, การติดเชื้อระบบทางปัสสาวะ, ไตบวม (ความเมื่อยล้า, ไข้, ปกติ, ฉี่ร้อน, กว่าโยนฉี่, ความดันโลหิต, หนอง, , ขว้างปาขึ้น, ความเจ็บปวดสะโพ deeper ก) ไต, หินปัสสาวะ (ปวดร้ายแรงในด้านหลัง, ท้อง, ช่องท้องที่จะคอ, ขาบน, เลือดในปัสสาวะ, ปัสสาวะน้อย), ความล้มเหลวของไต (เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า, ปัสสาวะน้อย, บวม, คลื่นไส้เพื่ออาเจียน, ปวดหัว, เฉียบพลัน: การสูญเสียการรับรู้, เรื้อรัง: ซีด, ผิวกระท่อนกระแท่น, ความไม่สบายของเต้านม, กระดูก) มะเร็งต่อมลูกหมาก. มันไม่เหมาะสมที่จะทำให้การใช้งานของ